MENU MENU
Načítám
Zpět

Poznejte náš tým

Partneři
JUDr. Mgr. Milan Dočkal
JUDr. Petr Papež
JUDr. Martin Plch
Advokáti
JUDr. Miroslav Chupáč
JUDr. Bc. Martina Štěpánková
JUDr. Bc. Jiří Štumar
JUDr. Václav Peš
Koncipienti
Mgr. Adéla Anderson
Mgr. Denisa Gregorová
Mgr. Bc. Ivana Otipková
Studenti
Anna Vitáková
Daňoví poradci a účetní
Mgr. Petra Dočkalová
JUDr. Ing. Lukáš Toman
Naše služby
Poskytujeme klientům služby v oblastech práva soukromého i veřejného.
ZAJÍMÁ MĚ VÍCE
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Správní právo
 • Veřejné zakázky
 • Insolvenční právo
MENU
MENU
Na vašem soukromí nám záleží
Na naší webové stránce využíváme různé technologie, abychom Vám mohli poskytnout optimální zážitek. K nim patří zpracování údajů, které jsou technicky nutné k prezentaci webových stránek a jejich funkcionalit, rovněž další technologie, které jsou využívány k pohodlnému nastavení webových stránek.

V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.
Data použitá pouze pro statistické vyhodnocování, například návštěvnosti, počtu zobrazení jednotlivých stránek apod.
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu, které by Vás mohli v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.
JUDr. Petr Papež
Advokát
Jsem zakládajícím partnerem advokátní kanceláře NEST LEGAL s.r.o., která vznikla v roce 2022 jako logické vyústění předchozí úzké spolupráce s JUDr. Mgr. Dočkalem. Do té doby jsem působil jako samostatný advokát poskytující své služby především v Praze a Plzni, a to i v rámci trvalé spolupráce s ARROWS advokátní kanceláří, s.r.o.

Klientům poskytuji své služby v různých oborech práva, výrazně však převažuje obhajoba ve všech fázích trestního řízení a právní poradenství v podnikatelském sektoru a obchodním právu jako takovém.

V rámci byznys poradenství mohu svým klientům nabídnout i vlastní zkušenosti, neboť již déle než 15 let podnikám mimo obor advokacie. Zároveň jsem předsedou Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. V rámci komory dlouhodobě řeším úskalí podnikání a možnosti podpory a rozvoje podnikatelů. Jako předseda komory jsem v aktivním kontaktu s vedením Plzeňského kraje a také i s vedením jednotlivých municipalit v Plzeňském kraji, především pak s představiteli města Plzně.

V rámci mého působení v Hospodářském komoře České republiky vykonávám funkci předsedy Smírčí komise HK ČR.

Dále jsem byl dlouhodobým členem Komise právní a pro Statut města Plzně a Komise právní Plzeňského kraje v předcházejících volebních obdobích, což mi umožňovalo a umožňuje udržovat si přehled o tom, co se z hlediska práva na Plzeňsku děje.

Jsem také členem Smírčí komise Hospodářské komory České republiky, která projednává obchodní záležitosti členů komory.
Vybrané specializace
 • Obchodní právo
 • Business development
 • Dispozice s obchodním závodem
 • Přeměny obchodních korporací
 • Založení a správa obchodních korporací
 • Vymáhání pohledávek
 • Trestní právo
 • Hospodářské trestné činy
Členství
 • Česká advokátní komora
 • Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji – Předseda představenstva
 • Smírčí komise Hospodářské komory České republiky - Předseda komise
 • Poradního sboru při Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Plzni – Kontaktní pracoviště Rokycany - právní expert
Akademická činnost
 • Vedoucí semináře obchodní právo 1, 2 a 3 při Právnické fakultě ZČU
 • Aktuálně studuji doktorský studijní program (Ph.D.) Teoretické právní vědy, specializace Občanské právo
Vzdělání
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda, absolvováno v roce 2013
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Rigorózní zkouška, 2019
 • Další vzdělávání advokátů, Česká advokátní komora, 2022
Vybrané publikace
 • PAPEŽ, Petr. Navýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným ve vztahu ke společníkovi, kterému soud zjistil úpadek a řešení jeho úpadku je realizováno oddlužením. In: KNOLL, Vilém. HABLOVIČ, Jakub. VNENK, Vladislav. Naděje Právní vědy 2021: Právní věda v praxi. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. XVI, 1176 s. ISBN 978-80-261-1048-4, s. 161-170.
 • PAPEŽ, Petr. Velká novela zákona o obchodních korporacích (společnost s ručením omezeným). In: KNOLL, Vilém. HABLOVIČ, Jakub. VNENK, Vladislav. Naděje Právní vědy 2020: Právní věda v praxi. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. XIV, 1180 s. ISBN 978-80-261-1007-1, s. 221-232.
 • PAPEŽ, Petr. Liniové stavby a koupě či darování nemovité věci. Obchodní právo. 2022, 31. ročník, č. 6, s. 11-21. ISSN 1210-8278
 • PAPEŽ, Petr. Liniové stavby a střet exekučního a insolvenčního řízení. Obchodní právo. 2023, 32. ročník, č. 5, s. 13-26. ISSN 1210-8278
 • PAPEŽ, Petr. Řádné a mimořádné opravné prostředky v civilním řízení. 2023, č. 2, s. 29-36. ISSN 2533-736X
 • PAPEŽ, Petr. Náhrada újmy v pracovněprávních vztazích. 2023, XI. Ročník, č. 11, s. 2-8. ISSN 2533-4239
 • PAPEŽ, Petr. Práce z domova a její úskalí. In: vsehrd.cz [online], 20. 2. 2024. Dostupné z: https://www.vsehrd.cz/clanek/prace-z-domova-a-jeji-uskali_9a2df4a2-b1e7-406f-93f6-58a4b46dddcf, ISSN: 1801-3678 (online)